/wxweditor/lang/zh-cn/zh-cn-zh.js?v=4fff0 /wxweditor/ueditor.config-zh.js?v=6f0d6 /wxweditor/ueditor.config-zh.js?v=6f0d6 美国亚马逊个人账号被冻结,货物还没上架,亚马逊没说明原因,这样该怎么办? | 旺销王
发起问题
美国亚马逊个人账号被冻结,货物还没上架,亚马逊没说明原因,这样该怎么办?
王一烦 2017/1/15
我来回答
1个回复
 • 刺客使命V
  发邮件给绩效团队,说明情况。
  亚马逊各站点绩效团队邮箱:
  US: seller-performance@亚马逊.com
  UK: seller-performance@amazon.co.uk
  FR: performance-vendeur@amazon.fr
  DE: verkaeufer-performance@amazon.de
  JP: alliance@amazon.co.jp
  ES: performance-vendedor@amazon.es
  IT: performance-venditore@amazon.it
  CA: seller-performance@amazon.ca
  2017/1/15