/wxweditor/lang/zh-cn/zh-cn-zh.js?v=4fff0 /wxweditor/ueditor.config-zh.js?v=6f0d6 /wxweditor/ueditor.config-zh.js?v=6f0d6 有一个小想法,打击跟卖,不知道有没有用? | 旺销王
发起问题
有一个小想法,打击跟卖,不知道有没有用?
论坛上那么多的卖家,把跟卖者的店铺爆出来,大家一起在后台举报,论坛那么多人,那么多人一起举报会不会有效果呢?可以这样操作的吗,多人同时举报。一起抵制跟卖
爱是静词 2018/9/2
我来回答
2个回复
  • 涣发大号的df
    难有效果的                                              
    2018/9/2
  • 143848
    谁知道会不会误杀
    2018/9/4